Werken met Lego

Bij (k)opwijs wordt in de coaching of begeleiding gewerkt met Lego. Niet in iedere sessie wordt per definitie met Lego gebouwd, maar in een coachtraject wordt vrijwel zeker tenminste één keer Lego gebruikt.  Lego kan worden ingezet bij de volgende zaken:

  • (familie)systemen opstellen
  • het externaliseren van het probleem
  • het trainen van excecutieve vaardigheden
  • het inzichtelijk maken van de coachvraag
  • ter ondersteuning bij andere coachtechnieken.

Ervaring leert dat het werken met Lego vraagstukken en oplossingen verduidelijkt en tot verrassende inzichten leidt. Er zijn verschillende wetenschappelijke inzichten die het werken met Lego ondersteunen.