Home

(K)opwijs is een coachings- en talentbegeleidingsbureau voor volwassenen, tieners, kinderen en ouders. Je kunt bij (K)opwijs terecht voor alle levensvragen, maar (K)opwijs is gespecialiseerd in vraagstukken die samenhangen met hoogbegaafdheid.

(K)opwijs bouwt aan talent door je:

 • ruimte te geven voor je verhaal
 • op creatieve wijze tot inzicht te laten komen (o.a. door gebruik te maken van Lego)
 • handvatten te geven om je eigen oplossingen te vinden.

Iedereen heeft talenten. Als je jouw talenten weet te ontwikkelen en effectief weet in te zetten word je een krachtig mens. Vanuit kracht handelen brengt je tot je gewenste doel. Geen beer op de weg is te groot. Waar een wil is, is een (beerloze) weg!  (K)opwijs kan je helpen om te ontdekken waar jouw kracht ligt en je begeleiden op je weg om die kracht optimaal in te zetten in je leven.

Coaching

Het gaat bij coaching om het bewerkstelligen van veranderingen in ideeën en gedrag. De coachee is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen situatie. Antwoorden liggen bij de coachee zelf. De coach helpt om  deze antwoorden uit jezelf te halen.

Bij coaching staat een of meer van de volgende zaken centraal:

 • Inzicht krijgen in de eigen situatie. Wat gebeurt er wanneer? Welke gedachten heb ik, hoe handel ik en welke gevoelens heb ik in die situatie? Hoe hangen gedachten, gedrag en gevoel samen? Welke patronen zie ik in mijn leven en hoe kan ik daarmee omgaan?
 • Het verkrijgen van inzicht in wensen en persoonlijke doelen. Wat wil ik graag bereiken in het leven? Waar word ik blij van? Wat is mijn missie in het leven en wat is mijn visie daarop?
 • Het ontwikkelen van potentiële kwaliteiten/talenten zodat je beter gaat functioneren/presteren. Wat zijn mijn talenten? Waar haal ik energie uit? Hoe kan ik mijn talenten ontwikkelen en hoe kan ik ze optimaal inzetten in mijn situatie?
 • Het realiseren van concrete resultaten in houding, gedrag en ideeën.

Er zijn verschillende stromingen van waaruit coaches werken en binnen de stromingen zijn weer verschillende methodieken beschikbaar. Bij (K)opwijs wordt vooral vanuit de narratieve coaching en oplossingsgerichte coaching  gewerkt.  Er wordt tijdens de sessies ook regelmatig met Lego gewerkt.

Lees meer over hoe een coachingstraject er ongeveer uit ziet.

Hoogbegaafdheid

(K)opwijs is specialist in vraagstukken die samenhangen met hoogbegaafdheid. Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid. En ook geen enkele hoogbegaafde is hetzelfde. Het gaat om een vergroot bewustzijn dat ervoor zorgt dat je de wereld intenser beleeft. Je krijgt meer prikkels binnen en je kunt ze sneller verwerken. Dit uit zich onder andere in een hoge intelligentie. Helaas kan het binnenkrijgen van veel prikkels ook tot een overprikkeling leiden. Hoogbegaafdheid is veel meer dan intelligentie. Meer over hoogbegaafdheid gebaseerd op enkele theorieën en modellen.

Je kunt bij vraagstukken die samenhangen met hoogbegaafdheid denken aan:

 • Burn-out of bore-out door perfectionisme en daarmee samenhangend workaholism en/of faalangst
 • Omgaan met het anders voelen. Hoe meer je afwijkt van gemiddeld, des te lastiger is het om ‘erbij te horen’. Hoe ga je van overleven in het systeem naar voldaan deelnemen aan het systeem?
 • Hoe ga je om met de vele prikkels die je binnen krijgt? Hoe zorg je dat je bij jezelf blijft?
 • Als je overal bovengemiddeld goed in bent is het soms lastig om te weten wat je echte talenten zijn. Waar krijg je energie van? Waar ligt je kracht? En hoe zet  je die in?
 • En als je bovenstaande vraag doortrekt kun je je afvragen welke baan of studie dan bij je past.

Bij kinderen kunnen er daarnaast specifieke problemen spelen op school. Hoe komt het dat een kind dat hoogintelligent is, toch niet goed op school presteert? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Slecht ontwikkelde executieve functies, een fixed mindset of bijvoorbeeld faalangst. Het kan bij kinderen nodig zijn om niet alleen te coachen maar ook te werken aan specifieke vaardigheden. Het traject wordt dan meer een begeleidingstraject dan een coachtraject. Eventueel worden ouders hierbij betrokken door uit te leggen waarom dingen niet gaan zoals je zou verwachten en wat eraan te doen is.

Werken met Lego

Bij (k)opwijs wordt in de coaching of begeleiding gewerkt met Lego. Niet in iedere sessie wordt per definitie met Lego gebouwd, maar in een coachtraject wordt vrijwel zeker tenminste één keer Lego gebruikt.  Lego kan worden ingezet bij de volgende zaken:

 • (familie)systemen opstellen
 • het externaliseren van het probleem
 • het trainen van excecutieve vaardigheden
 • het inzichtelijk maken van de coachvraag
 • ter ondersteuning bij andere coachtechnieken.

Ervaring leert dat het werken met Lego vraagstukken en oplossingen verduidelijkt en tot verrassende inzichten leidt. Er zijn verschillende wetenschappelijke inzichten die het werken met Lego ondersteunen.

 

 

Over (K)opwijs

(K)opwijs coacht en begeleidt volwassenen, jongeren, kinderen en hun ouders om hun talenten te vinden en ontwikkelen en zo vanuit hun kracht in het leven te staan.  Mensen die vanuit hun kracht leven, staan sterker in hun schoenen zijn effectiever en gelukkiger.

(K)opwijs is gespecialiseerd in vraagstukken die samenhangen met (hoog)begaafdheid, maar ook met andere (levens)vragen ben je van harte welkom.

Lees meer over de persoon achter (K)opwijs

Lees meer over de naam (K)opwijs

Practische informatie zoals openingstijden en locatie