Oplossingsgerichte coaching

Oplossingsgerichte coaching is ontstaan in een groep clinici in Milwaukee. Ze waren niet geïnteresseerd in wat niet werkte of waar het mensen aan ontbrak maar zochten naar manieren waarop mensen oplossingen vonden. Het team ontdekte dat hoe meer clienten spraken over wat ze wilden doen, des te levendiger en opgewondener ze werden. Liet je ze daarentegen over hun problemen praten dan werden ze alleen maar steeds depressiever.

Belangrijk uitgangspunt van de oplossingsgerichte coaching is dan ook om de focus te leggen op wat je wilt bereiken, wat je al kunt en hoe je met de vaardigheden die je hebt, je einddoel kunt bereiken. Als je een goed beeld hebt van waar je wilt komen dan kun je de route er naartoe uitstippelen en kun je daar stap voor stap komen.

In de oplossingsgerichte coaching kunnen veranderingen zowel van binnen als van buiten komen. Ook kan verandering in gevoel net zo zeer leiden tot verandering in gedrag als vice versa en kan een verandering in perceptie of cognitie ook leiden tot een verandering in gedrag of gevoel en vice versa. De manier waarop mensen veranderen staat niet vast en kan via verschillende kanalen worden bereikt. Een eerste cruciale stap in oplossingsgerichte coaching bestaat eruit dat je de verbeeldingskracht aanspreekt met betrekking tot de details van de oplossing. Het is belangrijk dat de client zich de oplossing ook daadwerkelijk kan voorstellen. Daarnaast is het heel belangrijk om de vaardigheden van de client in kaart te brengen omdat van daaruit wordt gewerkt aan de realisatie van de oplossing. Je moet vervolgens realistische en meetbare doelen stellen. Dit kan betekenen dat je het in behapbare tussendoelen moet formuleren.